PP | SUPERKIDS FEB-JUN-20 | 15:30-16:30

PP | SUPERKIDS FEB-JUN-20 | 15:30-16:30

Máme pre vás dobrú správu! Už v stredu 03.06.2020 budeme môcť otvoriť našu akadémiu v POPRADE.

25.05.2020 o tom informoval úrad verejného zdravotníctva, čo nás veľmi potešilo. Všetky tréningy budú prebiehať v pôvodných časoch. Nemusíte sa báť, vy a vaše deti určite o žiaden tréning u nás neprídete. Všetky tréningy máme v pláne nahradiť počas letných mesiacov júl a august.

Počet tréningov, ktoré si budeme nahrádzať + nové dátumy ukončenia kurzových dní

 • Pondelok - 15 tréningov, dátum ukončenia kurzu: 14.09.2020
 • Utorok - 15 tréningov, dátum ukončenia kurzu: 15.09.2020
 • Streda - 14 tréningov, dátum ukončenia kurzu: 02.09.2020
 • Štvrtok - 14 tréningov, dátum ukončenia kurzu: 03.09.2020

Polročný kurz vhodný pre všetky deti vo veku od 4-7 rokov. V kurze nerozlišujeme predošlé skúsenosti - tie sa rozlišujú v pokročilom kurze SUPERKIDS ELITE 5-7 rokov.  Do kurzu sa dá prihlásiť aj v prípade, že kurz už začal. Z ceny kurzu sú automaticky odpočítané tréningy, ktoré ste neabsolvovali. Príklad (kurz začal 03.02.2020 za pevnú cenu 105€ s DPH, zvýhodnená cena bude nastavená 03.03.2020 - odpočítané tréningy, ktorých ste sa nezúčastnili).

Vek: 4-7

Na našich tréningoch cielene podporujeme v deťoch záujem o pohybové aktivity, rozvíjame trvalý pozitívny vzťah k športu, zameriavame sa na všeobecný rozvoj a pohybovú prípravu. Našim cieľom nie je len fyzická príprava, ale aj vzdelávanie v oblasti správnych návykov a sociálnej interakcie. Všeobecnosť vnímame, ako dôležitý základ pre akékoľvek fyzické či mentálne zadanie v živote každého človeka.

Lezenie, visenie, šplhanie, skákanie, balansovanie, padanie, plazenie, nosenie, hádzanie, chytanie, pohybové a úpolové hry, dynamické, statické, ale aj silové, gymnastické a akrobatické prvky, zábava. Toto všetko sa snažíme rozvíjať s ohľadom na bezpečnostné zásady, postupnosť a primeranosť k aktuálnym možnostiam a schopnostiam žiakov našej pohybovej prípravky.

Čo sa Vaše dieťa naučí?

 • cez hru, pohyb a disciplínu (počúvanie pokynov, bezpečnosť)
 • beh a zvieracie lokomócie (mobilita, silné telesné jadro, horné a spodné končatiny)
 • kotúle a mlynské kolá (koordinácia)
 • poskoky, preskoky a výskoky (odrazová sila dolných končatín)
 • striktnú výdrž v kľuku, prípadne i kľuky (silný zadok a lopatky)
 • šplh na lane s prírazom (silné predlaktie a brušné svaly)
 • vis, vzpor a pretoč na gymnastických kruhoch (silné paže, ramená a telesné jadro)
 • hrudníkový mostík (sila telesného jadra)
 • balans (stabilita, koordinácia, neuroplasticita)
 • stojka čelom o stenu (sila ramien, lopatiek, chrbtových svalov a telesného jadra)
 • a mnohé ďalšie pohyby, vyučované prostredníctvom pohybovej hry

 Skúška pre postup do SUPERKIDS ELITE:

 • chôdza po štyroch
 • kotúľ vpred a kotúľ vzad
 • pozícia vrana
 • mlynské koleso
 • správne prevedený kľuk
 • vis strmhlav
 • stojka o stenu tvárou k stene
 • preskok, výskok, zoskok
 • mostík
 • bezproblémové správanie
 • odporúčanie trénera

Pred tým, ako svoje dieťa prihlásite do detskej pohybovej prípravky uistite sa, že Vaše dieťa zvláda: 

 • počúvať a vie porozumieť jednoduchým pokynom trénera
 • 60 min. v kolektíve detí bez prítomnosti rodiča
 • samoobslužné činnosti (návšteva WC, vyfúkanie nosa,...)

INFORMÁCIE O KURZE:
Termín: 04.02.2020 – 29.06.2020

ČASY TRÉNINGOV: 

 1. pondelok 15:30-16:30
 2. utorok 15:30-16:30
 3. streda 15:30-16:30
 4. štvrtok 15:30-16:30

(odporúčame rezervovať aspoň 2x do týždňa)

POČET MIEST
Počet miest je obmedzený! Maximálny počet je 20 detí / tréning.

TRÉNERI
Tomáš Maník, Peter Parízek, Branislav Hudzík

CENA ZA KURZ
Cena za kurz sa vyráta automaticky, podľa počtu zvolených dní. Trénujeme v rozsahu dátumov ako je uvedené vyššie.
Dni voľna / prázdniny, počas ktorých sa netrénuje, sú automaticky odrátané z ceny kurzu. 

POČET TRÉNINGOV
Počet tréningov závisí od počtu zvolených dní.

DNI VOĽNA
03.20.2020, 18.02.2020, 02.03.2020 - 06.03.2020,  09.04.2020 - 15.04.2020

ČO V PRÍPADE AK ÚČASTNÍK KURZU OCHORIE ALEBO SA ZRANÍ?

V takomto prípade nám zašlete potvrdenie od lekára, na základe ktorého rozhodneme o ďalšom postupe. Toto platí len v prípade, že ide o dlhodobú neprítomnosť zo zdravotných dôvodov. V prípade vynechania (1-3 tréningy) z iných dôvodov nie je možnosť si tréning nahradiť v iný deň. 

Rodičom je vstup do telocvične počas tréningu zakázaný. Dôvody sú najmä disciplinárne, t.j. deti sa inak správajú za prítomnosti rodiča a inak, ak rodič v miestnosti nie je.

 

Prihláška

Informácie o kurze


Názov kurzu: PP | SUPERKIDS FEB-JUN-20 | 15:30-16:30
Termín od: 03.06.2020
Termín do: 15.09.2020
Miesto konania: SKILL LAB Poprad
V dňoch: Pondelky, Utorky, Stredy, Štvrtky
Obmedzenie veku: od 4 rokov do 7 rokov
Ak sa chcete prihlásiť na kurz, musíte byť prihlásený. Vážený rodičia, ak vaše dieťa nemá email, v registrácii uveďte jeho meno, ale zadajte svoj email.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.